SUNCON LIMITS MANAGER

Suncon Limits Manager jest zaawansowanym systemem raportowania limitów inwestycyjnych. Aplikacja umożliwia stałą kontrolę limitów inwestycyjnych, automatyczne, precyzyjne generowanie raportów dostosowanych do wymagań Komisji Nadzoru Finansowego
oraz indywidualnych potrzeb Klienta. Zawiera predefiniowane limity dla różnych typów funduszy, system konfiguracji i zarządzania danymi niezbędnymi do obliczeń oraz system aktualizacji danych inwestycyjnych.

FUNKCJONALNOŚCI

 • Dokładna kalkulacja limitów inwestycyjnych
 • Terminowa konfiguracja limitów ustawowych, statutowych oraz limitów wewnętrznych wynikających z przyjętych przez Towarzystwo modelowych strategii inwestycyjnych dla każdego podmiotu: funduszu/subfunduszu/Klienta, w tym również limitów zbiorczych obejmujących dane kilku podmiotów łącznie, umożliwiająca wywiązywanie się z obowiązków informacyjnych i raportowych szczególnie względem Komisji Nadzoru Finansowego zgodnie z wymogami prawa
 • Możliwość zdefiniowania nieograniczonej liczby limitów w ramach każdego podmiotu: funduszu/subfunduszu/Klienta, przy czym dla każdego z podmiotu limity inwestycyjne definiowane są przez Suncon zgodnie z obowiązującym na dzień stanem prawnym, zapisami statutu oraz limitów wewnętrznych wynikających z przyjętych przez Towarzystwo modelowych strategii inwestycyjnych
 • Dzienna aktualizacja danych, niezbędnych dla liczenia limitów inwestycyjnych
 • Eksport raportów o przekroczeniach do plików TXT, XML, PDF, XLS
 • Automatyczne generowanie raportów o określonej godzinie
 • Wysyłanie e-mailem informacji o przekroczeniach do wyznaczonych osób
 • Alert o stanie limitów przed końcem dnia
 • Możliwość zdefiniowania nowych podmiotów
 • Aktualizacja limitów zgodnie ze zmianami legislacyjnymi i statutowymi funduszy
 • Dostosowanie Systemów do aktualnej wersji systemów wykorzystywanych do prowadzenia księgowości i ewidencji Portfeli

GENEROWANE RAPORTY

 • Stanu przekroczeń ograniczeń inwestycyjnych
 • Niedostosowania (pogłębienia) przekroczenia
 • Przekroczeń aktywnych, pasywnych, na głosach
 • Raport depozytariusza OFE, TFI
 • Przypisanych limitów do funduszu
 • Ustawień limitów
 • Zestawienia kont użytkowników, zmian uprawnień kont użytkowników, zmian limitów inwestycyjnych