SUNCON PŁYNNOŚĆ

System do kontroli i zarządzania płynnością funduszy inwestycyjnych. Zintegrowany z systemem do zarządzania portfelami inwestycyjnymi. Równoległe automatyczne monitorowanie płynności wielu funduszy bezpośrednio po transakcji.

FUNKCJONALNOŚCI

  • Monitorowanie zaangażowania funduszy w poszczególne waluty, w których fundusze dokonują transakcji
  • Automatyzacja procesów kontroli płynności
  • Płynność dla wielu funduszy
  • Kontrola płynności dla wszystkich właściwych walut
  • Pełna kontrola w zakresie corporate actions, w tym wypłata kuponów, wykup instrumentów dłużnych, wypłata dywidend
  • Automatyczne wyznaczenie koniecznych transakcji FX SWAP