SUNCON RAPORTY : KNF - NBP - EU

Modułowe rozwiązanie dla funduszy inwestycyjnych oraz emerytalnych przygotowane w celu sprawozdawczości do wszystkich wymaganych prawem organów nadzorujących.

Raportowanie do KNF informacji obejmujących sprawozdania okresowe ZAFI (pliki xml)
Raportowanie okresowe do NBP w zakresie sprawozdawczości funduszy inwestycyjnych (pliki xml)
Raportowanie do KNF w zakresie sprawozdawczości otwartego funduszu emerytalnego (pliki typu PF)
Raportowanie do KNF w zakresie sprawozdawczości dobrowolnego funduszu emerytalnego (pliki typu DF)

FUNKCJONALNOŚCI

  • MIFID (Portfel)
  • Sprawozdawczość funduszy inwestycyjnych do NBP
  • EMIR (Portfel)
  • Sprawozdawczość funduszy emerytalnych do KNF (Raporty PF/DF)
  • Sprawozdania okresowe ZAFI
  • Przykładowe raporty wewnętrzne (np. performance contribution, system ratingów papierów wartościowych, dane w części importowane z Bloomberga)