SUNCON RISK MANAGER

Kompleksowe podejście do zarządzania ryzykiem rynkowym to jeden z wyznaczników nowoczesnych rozwiązań w zakresie efektywnej polityki kontroli ryzyka. Rozwiązania systemu Suncon umożliwiają pełną obsługę procesu zarządzania ryzykiem rynkowym. Uprawniony użytkownik ma dostęp do funkcjonalności aplikacji, które pozwalają na aktywną ocenę ryzyka zarządzanych portfeli i weryfikację poprawności stosowanych rozwiązań i strategii zarządzania.

FUNKCJONALNOŚCI

 • Określanie czynników ryzyka
 • Zarządzanie ryzykiem płynności
 • Kontrola limitów zaangażowania
 • Pomiar ryzyka wg metody wartości zagrożonej absolutnej i względnej
 • Porównanie aktualnego poziomu ryzyka z ustalonym
 • Testy warunków skrajnych
 • Porównanie wartości zagrożonych funduszu z rzeczywistymi dziennymi stratami na pozycjach wchodzących w skład aktywów funduszu
 • Porównanie wartości zagrożonych funduszu z hipotetycznymi stratami
 • Raporty min. na potrzeby komitetu inwestycyjnego, raport z pomiaru poziomu ryzyka wybranymi metodami, raport backtesting
 • Pomiar ryzyka wg metody brutto i zaangażowania
 • Pomiar ryzyka spółek celowych
 • Wyznaczanie ekspozycji funduszu
 • Karta profilu ryzyka funduszu
 • Raporty: z pomiaru ryzyka wybranymi metodami, backtest, PRIIP (MRM, Scenariusze wyników, Koszty), karta profilu ryzyka, wskaźniki ryzyka i inne