Wdrożenia

Konsultacje

Aktualizacje

Helpdesk

Doradztwo

Darmowy update


PRODUKTY

Portfel

Portfel jest profesjonalnym systemem raportującym, który automatyzuje procesy związane z zarządzaniem aktywami wprowadzaniem zleceń/transakcji, obliczaniem wartości aktywów netto na jednostkę, kontrolę limitów inwestycyjnych, zarządzaniem ryzykiem rynkowym oraz płynnością. System został zintegrowany z najbardziej popularnymi na rynku systemami księgowymi oraz serwisami informacyjnymi.

Limity

To zaawansowany system raportowania limitów inwestycyjnych. Zawiera predefiniowane limity dla różnych typów funduszy, system konfiguracji i zarządzania danymi niezbędnymi do obliczeń oraz system aktualizacji danych inwestycyjnych. Umożliwia kalkulację limitów inwestycyjnych pojedynczego lub grupy funduszy inwestycyjnych/emerytalnych, generowanie raportów dostosowanych do wymagań KNF oraz do indywidualnych wymagań i potrzeb klienta, eksport raportów do plików w formatach: TXT, XML, PDF.

Ryzyko

Suncon Risk Manager jest narzędziem do kontroli polityki zarządzania ryzykiem w towarzystwach funduszy inwestycyjnych. Rozwiązanie Suncon wskazuje wszystkie istotne ryzyka w działaniu TFI , prezentuje procesy oceny ryzyka, nakreśla procesy decyzyjne uwzględniające strategie i plany biznesowe.

Księgowy

System księgowy dedykowany do wyceny portfela inwestycyjnego funduszy, wyceny aktywów i zobowiązań funduszy inwestycyjnych i emerytalnych. System księgowy z funkcjonalnościami dopasowanymi do specyfiki wyceny funduszy inwestycyjnych zamkniętych i otwartych prowadzących wycenę wielu kategorii jednostek uczestnictwa.

Raporty

Modułowe rozwiązania dla zarządzających, działów księgowości, komitetów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych oraz emerytalnych. Każda z aplikacji realizuje oddzielną funkcję: wycenę aktywów, sprawdzanie płynności funduszy, wycenę jednostek, raportowanie zdarzeń inwestycyjnych czy przygotowanie sprawozdawczości na potrzeby organów nadzorujących.

Płynność

System do kontroli i zarządzania płynnością funduszu inwestycyjnego. Integracja z systemem do zarządzania portfelami inwestycyjnymi pozwala równolegle monitorować płynność wielu funduszy.

STATYSTYKI

12 lat na rynku

700 aktywnych funduszy

20 000 instrumentów

Wybrani klienci

KONTAKT

Jeśli masz pytania, chętnie na nie odpowiemy

(+48)22 370 21 21