PRODUKTY
Suncon Portfel
Suncon Portfel jest profesjonalnym systemem raportującym dedykowanym dla działów zarządzania portfelami inwestycyjnymi Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych oraz Emerytalnych. Aplikacja automatyzuje procesy związane z zarządzaniem aktywami wprowadzaniem zleceń/transakcji, obliczaniem wartości aktywów netto na jednostkę, zarządzaniem ryzykiem rynkowym oraz płynnością.
Podstawowe cechy:
  • Wycena instrumentów finansowych
  • Tworzenie i zarządzanie wieloma portfelami funduszy
  • Rozbudowane moduły składania zleceń i transakcji
  • Eksport raportów do plików tekstowych
  • Prezentacja zysków i strat generowanych przez poszczególne składniki portfela
  • Prezentacja stóp zwrotu w kilkunastu horyzontach czasowych
  • Sprawdzanie płynności instrumentów
  • Ocena efektywności polityki inwestycyjnej
  • Monitorowanie ryzyka inwestycyjnego
Suncon Portfel Suncon Limits Manager Suncon PF Reporter Suncon DB Reporter
Suncon Fund System Suncon DF Reporter Suncon Jednostki Suncon ESPI Reporter
Suncon Risk Manager