PRODUKTY
Suncon Limits Manager
Suncon Limits Manager dla MFACT jest zaawansowanym systemem raportowania limitów inwestycyjnych. Program jest zintegrowany z systemem MFACT firmy Linedata. System zawiera predefiniowane limity dla różnych typów funduszy, system konfiguracji i zarządzania danymi niezbędnymi do obliczeń oraz system aktualizacji danych inwestycyjnych. System umożliwia kalkulację limitów inwestycyjnych pojedynczego lub grupy funduszy inwestycyjnych/emerytalnych, generowanie raportów dostosowanych do wymagań Komisji Nadzoru Finansowego oraz dla indywidualnych wymagań i potrzeb klienta, eksport raportów do plików w formatach: TXT, XML, PDF.
Podstawowe cechy:
  • Dokładna kalkulacja limitów inwestycyjnych
  • Nieograniczona liczba limitów oraz funduszy
  • Wbudowane, zdefiniowane limity inwestycyjne
  • Generowanie raportów dostosowanych do wymogów KNF
  • Eksport raportów o przekroczeniach do plików TXT, XML, PDF oraz systemu ESPI
Suncon Portfel Suncon Limits Manager Suncon PF Reporter Suncon DB Reporter
Suncon Fund System Suncon DF Reporter Suncon Jednostki Suncon ESPI Reporter
Suncon Risk Manager