PRODUKTY
Suncon DB Reporter
Suncon DB Reporter jest systemem raportowania danych z systemu MFACT dla potrzeb sprawozdawczości NBP. System zawiera predefiniowane skrypty, które automatycznie generują raporty w postaci plików PDF oraz XML.
Podstawowe cechy:
  • Synchronizacja z systemem MFACT
  • Generowanie raportów dla pojedynczego lub wszystkich funduszy
  • Importy plików Excel, XML
  • Import zestawień kont GL
Suncon Portfel Suncon Limits Manager Suncon PF Reporter Suncon DB Reporter
Suncon Fund System Suncon DF Reporter Suncon Jednostki Suncon ESPI Reporter
Suncon Risk Manager